×
 

Over ons

“Hart voor Elkaar” is een nieuw initiatief binnen Geldrop-Mierlo opgezet door Leonie Verberne en Dorien van Hulten. We werken samen met een sterk team gemotiveerde vrijwilligers. Door de dingen die we horen en zien binnen ons vrijwilligerswerk merken we veel ‘verborgen armoede’ op. Mensen die door financiële problemen in een sociaal isolement raken en onder de radar van de bestaande hulpverleners blijven. We willen deze mensen graag een steuntje in de rug geven en waar nodig een duwtje in de goede richting

Onze doelstelling: Wat vinden wij belangrijk?                                                                                                                                     

- De kennis van onze ervaringsdeskundigen in kunnen zetten om te helpen.                                                                          

- Laagdrempelig te werk gaan.                                                                                                                                                            

- Mensen een veilige plek bieden om hun verhaal te doen.                                                                                                          

- Transparant te werk gaan.                                                                                                                                                                

- Een goede samenwerking met de gemeente en hulp organisaties. Lokaliseren, ondersteunen en doorverwijzen van kwetsbare mensen binnen Geldrop. Desgevraagd wijzen op de mogelijkheden, regelingen en initiatieven die er al zijn in Geldrop en waar nodig ondersteunen in de vorm van noodpakketten, kleding, speelgoed e.d. We willen een laagdrempelig platform bieden voor mensen die dat nodig hebben. 

 

De doelgroep: Mensen die financieel de eindjes niet aan elkaar geknoopt krijgen maar overal net buiten de bestaande regelingen vallen. Die geen gebruik kunnen/weten te maken van de bijzondere bijstand of bijvoorbeeld stichting leergeld, de kledingbank of de voedselbank. Kijkend naar de initiatieven die er al zijn binnen Geldrop, steken we in op mensen tussen de 21 en 60 jaar en dan met name op (jonge) gezinnen met kinderen die het moeilijk hebben.  

Wat vinden wij belangrijk? 

 

- De kennis van onze ervaringsdeskundigen in kunnen zetten om te helpen.                                                                           

- Laagdrempelig te werk gaan                                                                                                                                                            .

- Mensen een veilige plek bieden om hun verhaal te doen.                                                                                                          

- Transparant te werk gaan.                                                                                                                                                                

- Een goede samenwerking met de gemeente en hulp organisaties.

8 Email

Related